Giới thiệu 16/09/2017

GIỚI THIỆU CHUNG

Hội Quán Di Sản được thành lập từ tháng 01 năm 2012 trực thuộc Circle Group (gồm các công ty đầu từ và phát triển mỹ thuật ứng dụng).
Đội ngũ gồm các tri thức trẻ với tâm huyết và đam mê bảo tồn và phát triển, quảng bá văn hóa Việt với tiêu chí:

Tự hào truyền thống Việt
Tôn vinh bản sắc Việt

Hội quán phát triển là nhờ sự kết nối và sự nỗ lực của các thành viên trong một tập thể trẻ năng động và sáng tạo.
Chúng tôi được kế thừa từ nền tảng văn hóa của hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Từ nền tảng đó phát huy yếu tố: Con người – Tri thức – Công nghệ với sự ủng hộ và hậu thuẫn của các GS, các nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi đã và đang khẳng định vai trò và vị thế của mình trong cộng đồng Việt.

 

ĐỊNH HƯỚNG
Tầm nhìn: Hướng tới lợi ích cộng đồng thông qua những sản phẩm mang tinh thần bản sắc Việt.
Sứ mệnh: Phát huy các giá trị văn hóa Việt Tôn vinh giá trị Việt
Giá trị cốt lõi: Người Việt giữ gìn Văn Hóa Việt Người Việt tự hào Truyền Thống Việt Người Việt tôn vinh Bản Sắc Việt

 

HỆ THỐNG

 

NHÂN SỰ
Hội quán luôn duy trì và phát triển nguồn nhân lực được đào tạo chính quy tại các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề.
Thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các bộ phận nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như được tiếp xúc với xu hướng nhu cầu thực tế của xã hội.
Gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp với các giáo sư, học giả, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành nhằm tiếp thu các kiến thức sâu, rộng phục vụ cho định hướng phát triển.
Mở rộng các mối liên kết với các cá nhân, tổ chức, đoàn thể,… với quan điểm tương tác tích cực v. mục tiêu chung hướng tới cộng đồng.

Nguồn nhân lực: Có bằng cấp Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư
– Mỹ Thuật – Lịch Sử – Tài Chính
– Kiến Trúc – Văn Hóa – Luật
– Xây Dựng – Du Lịch – Quản Trị Kinh Doanh
– Kỹ Thuật – Ngoại Ngữ – Công Nghệ Thông Tin
– Báo Chí….