a di đà

Lá đề Rồng Phượng thời Lý – Không dừng lại ở vật phẩm sưu tập cá nhân 25/03/2021

Trong đợt phát hành đợt đầu Lá đề Rồng Phượng thời Lý và  phiên bản bảo vật quốc gia – tượng A Di Đà chùa Phật Tích, do diễn biến phức tạp của dịch Covid, chúng tôi tiếp nhận một lượng... 

Khuyển Nghê thế kỷ 18 nên đặt ở đâu? 23/03/2020

Trong thời điểm vật phẩm Khuyển Nghê (tk18) tiêu bản trường Phúc Giang (Hà Tĩnh) sắp được phát hành chính thức, Circlegroup – Hội Quán Di Sản nhận được câu hỏi của nhiều bạn về cách bài trí, sử...