đám cưới chuột

Con giáp của tôi Canh Tý 2020 – Đám cưới chuột: Lần đầu ra mắt phiên bản tượng tròn 4D 05/01/2020

Circle Group – Hội Quán Di Sản xây dựng một loạt vật phẩm lấy ý tưởng từ Đám cưới chuột của dòng tranh dân gian Đông Hồ, trở thành đơn đơn vị đầu tiên hiện thực hóa bức tranh dưới dạng... 

Tiếp biến văn hóa nhìn từ tranh dân gian đám cưới chuột 12/04/2018

Trong quá trình nghiên cứu để thực hiện cuốn sách Họa Sắc Việt, chúng tôi nhận ra một thực tế rằng, không ít người quan niệm cái gì bắt nguồn gốc gác từ Việt Nam mới là văn hóa Việt Nam và...