hộ pháp

Bàn về Tượng “lùn” (được đánh giá là nét đặc trưng của tạo hình điêu khắc Việt Nam)? 01/04/2018

Một số nhà nghiên cứu cho rằng lối tạo hình tượng của tiền nhân có dáng “lùn”, từ đó tạo ra nét đặc trưng của tượng tín ngưỡng của người Việt? Ai cũng biết tỷ lệ trong nhân trắc...