quan âm hương tích

Quá trình Việt hóa hình tướng Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm thức người Việt 29/03/2021

Là vị bồ tát quan trọng của Phật giáo Bắc Tông, đồng thời có sức ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng Phật giáo, nguồn gốc, công hạnh lẫn sự phát triển hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm được... 

Quan Âm Tọa Sơn chùa Hương – Giá trị độc đáo và nổi bật 15/03/2021

Chùa Hương – di tích quốc gia đặc biệt, quần thể danh lam thắng cảnh và tín ngưỡng được nhiều người biết đến. Ngoài những giá trị về thắng cảnh, không gian đa dạng, hàm chứa những sự tích...