quan âm

Độc đáo di sản động Hương Tích 09/04/2021

GN – Một ngày tháng 3-2021, nhà thiết kế mẫu mã đồ thủ công mỹ nghệ Trần Thanh Tùng – Giám đốc Điều hành của Hội quán Di sản, cho biết anh có vài điều muốn chia sẻ và ngỏ lời mời tôi... 

Ý nghĩa hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm 01/04/2021

Thờ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có những gì cao siêu kỳ đặc, mà tôi gọi đó là một đặc điểm của Phật giáo Việt Nam? Khi chúng ta thờ một đức Phật, một vị Bồ-tát cần phải thâm hiểu ý nghĩa... 

Tìm hiểu về 3 ngày vía Quan Âm 31/03/2021

Theo Âm lịch – một năm có 3 ngày vía Quan Âm. Ba ngày này, mọi Phật tử đều thành tâm hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát để cúng kiến, làm việc thiện và cầu phúc: – Ngày 19 tháng 2 âm lịch: Ngày Quán... 

Quan Âm Tống Tử hay hình tượng Mẹ Hiền trong văn hóa tín ngưỡng Việt 15/03/2021

Tại Việt Nam, có rất nhiều sự tích xoay quanh về Quan Âm Tống Tử. Hình tượng của Quan Âm Tống Tử giống như một người mẹ hiền từ, đức độ, Người che trở, chỉ lối, cứu độ và giác ngộ cho...