quán thế âm

Độc đáo di sản động Hương Tích 09/04/2021

GN – Một ngày tháng 3-2021, nhà thiết kế mẫu mã đồ thủ công mỹ nghệ Trần Thanh Tùng – Giám đốc Điều hành của Hội quán Di sản, cho biết anh có vài điều muốn chia sẻ và ngỏ lời mời tôi... 

Ý nghĩa hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm 01/04/2021

Thờ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có những gì cao siêu kỳ đặc, mà tôi gọi đó là một đặc điểm của Phật giáo Việt Nam? Khi chúng ta thờ một đức Phật, một vị Bồ-tát cần phải thâm hiểu ý nghĩa... 

Những lễ hội lớn vào tháng 2 Âm lịch ở Việt Nam 12/03/2021

Đầu năm đi lễ hội, đền chùa là một phong tục tập quán tốt đẹp của Việt Nam bao đời nay. Lễ hội vừa là sự tiếp nội những giá trị văn hóa truyền thống từ cha ông, vừa là một hoạt động...