thờ cúng

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam 04/04/2018

Một số nhà tử vi cho rằng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam nói riêng và ở các nước châu Á nói chung là tiếp nôi tín ngưỡng Tô tem giáo. Trong các hình thái tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tổ...