lá đề

Lá đề Rồng Phượng thời Lý – Không dừng lại ở vật phẩm sưu tập cá nhân 25/03/2021

Trong đợt phát hành đợt đầu Lá đề Rồng Phượng thời Lý và  phiên bản bảo vật quốc gia – tượng A Di Đà chùa Phật Tích, do diễn biến phức tạp của dịch Covid, chúng tôi tiếp nhận một lượng... 

Ra mắt phiên bản Lá đề chùa Phật Tích 03/01/2020

Vào ngày 02/01/2020, Circle Group – Hội Quán Di Sản đã ra mắt vật phẩm Lá đề chùa Phật Tích tại chính ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, là một trong những Trung tâm Phật giáo lớn của triều Lý. Sự kiện...