Tiết Thanh Minh

Tiết Thanh Minh 01/04/2018

Lịch pháp Trung Hoa cổ đại chia 1 năm thành 24 khí tiết và thanh minh là tiết thứ 5 trong chu trình khí tiết 1 năm đó. Theo nghĩa chữ Hán thì: “Thanh (清) nghĩa là trong lành, khí trong; Minh (明) là sáng sủa....