IMG_2463-1024×768
hoiquan-disan

Sự kiện nổi bật

Hội quán di sản: Bảo tồn văn hóa theo cách của người trẻ

Ra đời cách đây chỉ chừng một năm, nhưng Hội quán Di sản đã tổ chức được cả chục sự kiện văn hóa tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Một trong số những... 

Góc nghề

Quá trình đúc BẠC phiên bản bảo vật quốc gia tượng Adida

Nghiên cứu, tiếp cận hiện vật, đề xuất triển khai, bắt tay phục dựng… với nhiều công đoạn với sự tham gia của nhiều đối tượng từ nghiên cứu lịch sử, mỹ thuật, tôn giáo,... 
25/09/2017