IMG_2463-1024×768
hoiquan-disan

Sự kiện nổi bật

“Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ” là gì?

Câu nói cửa miệng của dân gian người Việt “Tháng tám giỗ Cha, tháng ba giỗ Mẹ” vừa phản ánh tâm thức hướng về cội nguồn, vừa là một thực hành nghi lễ hàng năm của con người... 

Góc nghề

Tuyển tình nguyện viên Hội Quán Di Sản

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN HỘI QUÁN DI SẢN  Giới thiệu chung Hội Quán Di Sản là một tổ chức MỞ cho tất cả mọi người có niềm yêu thích, đam mê di sản văn hóa dân tộc. Những người... 
24/05/2018