IMG_2463-1024×768
hoiquan-disan

Sự kiện nổi bật

Đức Phật trong lịch sử

BỐI CẢNH BẮC ẤN THẾ KỶ THỨ SÁU TRƯỚC CN Hình ảnh Đức Phật trong Phim Littte Buddha sản xuất năm 1993   Theo Kinh Ðiển Phật giáo, toàn cảnh chính trị của vùng đồng bằng trung... 

Góc nghề

Tuyển tình nguyện viên Hội Quán Di Sản

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN HỘI QUÁN DI SẢN  Giới thiệu chung Hội Quán Di Sản là một tổ chức MỞ cho tất cả mọi người có niềm yêu thích, đam mê di sản văn hóa dân tộc. Những người... 
24/05/2018